Back to top

PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvilken informasjon som samles inn av Pullman Management AS gjennom besøk på vår nettside, abonnement på nyhetsbrev og kontakt som skjer via vår fellesmail.

Informasjonskapsler
Vi benytter oss ikke av informasjonskapsler.

E-post sendt til mail@pullman.as
Alle henvendelser som blir sendt til oss via e-postadressen mail@pullman.as vil bli lagret på våre egne servere. Avsenderadressene vil ikke bli delt med tredjeparter. Samtlige ansatte i Pullman Management AS vil kunne lese innholdet i e-post sendt til denne mailen.

Lagring og sletting av personopplysningene
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Pullman Management AS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold etter 10 år, eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering og sletting av dine personopplysninger, med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene. Slike anmodninger kan sendes på mail til ansvarlig databehandler.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ansvarlig databehandler
Det er daglig leder i Pullman Management AS som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene som hentes inn. Vedkommende er ansvarlig for interne kontroller og å melde fra ved avvik.

Kontaktinfo ansvarlig databehandler
Pullman Management AS
v/ Elise Eide
Parkveien 51
0256 Oslo
Epost: elise@pullman.as
Org.nr: 997 871 561

Nettsidens eier og kontaktopplysninger
Pullman Management AS
Parkveien 51
0256 Oslo
Epost: mail@pullman.as
Org.nr: 997 871 561

Effektiv dato: 24.05.2018
Sist oppdatert: 24.05.2018